Vodičský preukaz skupiny B - Autoškola Active, Bratislava

Vodičský preukaz skupiny B s autoškolou Active v Bratislave

Cena na vodičský preukaz skupiny B 550 €

Cena na vodičský preukaz skupiny A 500 €

Ako sa zapísať do autoškoly?

Prihlásiť sa na vodičský kurz je jednoduché. Máte niekoľko možností:

  • telefonicky na 0948/363 500
  • osobne  v Bratislave, Račianska 184


Výcvik sa môže začať až po odovzdaní vyplneného a potvrdeného formulára Doklad o zdravotnej spôsobilosti. Týmto dokladom sa posudzuje zdravotná spôsobilosť uchádzača o vodičské oprávnenie. Doklad musí byť správne vyplnený, podpísaný a opečiatkovaný praktickým alebo všeobecným lekárom. Pečiatka musí byť čitateľná. Od januára 2008 je možné získať vodičák len vtedy, ak ste absolvovali aj kurz z poskytovania prvej pomoci.

Dĺžka kurzu

Je na vás ako dlho bude vodičský kurz trvať. Jazdiť môžete napríklad raz za týždeň a robiť vodičák pomaličky, s nadhľadom. Alebo môžete mať jazdy v kratších intervaloch za sebou a ukončiť kurz tak rýchlo ako sa len bude dať. Štandardný kurz vodičského preukazu skupiny B trvá od 6 do 9 týždňov, no presná dĺžka závisí len od Vás.

Teoretické vzdelávanie

Teoretická príprava všetkých našich kurzov sa uskutočňuje v priestoroch autoškoly Active na Sklenárová ulici č. 9. Učebňa je zariadená audiovizuálnou technikou a potrebnými učebnými pomôckami na lepšie pochopenie pravidiel cestnej premávky.

Počas teoretickej prípravy si osvojíte:

  • pravidlá cestnej premávky
  • konštrukciu a údržba motorového vozidla
  • teóriu vedenia vozidla
  • zásady bezpečnej jazdy


Na záver si všetko zopakujeme formou vypracúvania záverečných testov a to rovnakým spôsobom, ako pri záverečných skúškach.

Jazdy

Pred jazdami v cestnej premávke najprv absolvuje jazdy na autocvičisku. Oboznámite sa s interiérom motorového vozidla z miesta vodiča, ovládacími prvkami vozidla a získate základné zručnosti potrebné na vedenie auta. Ak inštruktor zhodnotí, že ste pripravený, Váš výcvik sa presunie do ulíc Bratislavy. Začneme na jednoduchých a rovných cestách, s nie príliš hostou premávkou. Náročnosť trasy sa bude počas výcviku postupne stupňovať. Ku koncu výcviku budete vedieť samostatne riešiť všetky križovatky, orientovať sa na kruhových objazdoch a mať schopnosti viesť vozidlo samostatne bez pomoci inštruktora.

Jedna jazda trvá 90 min. Jazdíme počas celého dňa. Radi sa prispôsobíme Vášmu časovému rozvrhu, lebo nám na Vás záleží!

"Naučíme Vás aj to, čo by už iní nestihli."

Podmienky kurzu

Nemáte ešte 18 rokov? Nám to nevadí. Začať kurz na získanie vodičského preukazu, skupiny B môžu už 17-roční. Vodičák Vám bude vydaný po úspešnom absolvovaní záverečných skúšok, na ktorých sa môžete zúčastniť až po dovŕšení 18. roku života.

Ak máte nejaké otázky, radi Vám ich zodpovieme. Kontaktujte nás.

menu
čo je u nás nové?


Miko Maro show / Extreme driving academy

Zažite kaskadérske automobilové kúsky na vlastnej koži!

Cena na skupinu B 550 €

Zrýchlený kurz (idndividuálny) - cena dohodou info na :0948/ 363 500


AUTOŠKOLA

Zuzana Takáčová ACTIVE

Strečnianska 11, 85105 Bratislava

Prev.:  Račianska 184 Bratislava

IČO: 43060356, DIČ: 1036113518

Mobil: 0948363500


 

 

Autoškola Mi-Ko Active na facebooku