Vodičský preukaz A1 A2 A - Autoškola Active, Bratislava

Vodičský preukaz skupiny A1, A2, A s autoškolou Active v Bratislave

Cena na skupinu A 500 €.


Kurzy otvárame priebežne, môžete sa prihlásiť.

Ako sa zapísať do autoškoly?

Prihlásiť sa na vodičský kurz je jednoduché. Máte niekoľko možností:

  • telefonicky na 0948/363 500
  • osobne  v Bratislave, Račianska 184

Výcvik sa môže začať až po odovzdaní vyplneného a potvrdeného formulára Doklad o zdravotnej spôsobilosti. Týmto dokladom sa posudzuje zdravotná spôsobilosť uchádzača o vodičské oprávnenie. Doklad musí byť správne vyplnený, podpísaný a opečiatkovaný praktickým alebo všeobecným lekárom. Pečiatka musí byť čitateľná. Od januára 2008 je možné získať vodičák len vtedy, ak ste absolvovali aj kurz z poskytovania prvej pomoci.

Dĺžka kurzu

Je na vás ako dlho bude vodičský kurz trvať. Jazdiť môžete napríklad raz za týždeň a robiť vodičák pomaličky, s nadhľadom. Alebo môžete mať jazdy v kratších intervaloch za sebou a ukončiť kurz tak rýchlo ako sa len bude dať. Štandardný kurz vodičského preukazu skupiny B trvá od 6 do 9 týždňov, no presná dĺžka závisí len od Vás.

Teoretické vzdelávanie

Teoretická príprava všetkých našich kurzov sa uskutočňuje v priestoroch autoškoly x na Kremnickej ulici č. 26. Učebňa je zariadená audiovizuálnou technikou a potrebnými učebnými pomôckami na lepšie pochopenie pravidiel cestnej premávky.

Počas teoretickej prípravy si osvojíte:

  • pravidlá cestnej premávky
  • konštrukciu a údržba motorového vozidla
  • teóriu vedenia vozidla
  • zásady bezpečnej jazdy

Na záver si všetko zopakujeme formou vypracúvania záverečných testov a to rovnakým spôsobom, ako pri záverečných skúškach.

Jazdy

Pred jazdami v cestnej premávke najprv absolvuje jazdy na autocvičisku. Oboznámite sa s ovládacími prvkami motorky a získate základné zručnosti na jej riadenie. Ak inštruktor zhodnotí, že ste pripravený, Váš výcvik sa presunie do ulíc Bratislavy. Začneme na jednoduchých a rovných cestách, s nie príliš hostou premávkou. Náročnosť trasy sa bude počas výcviku postupne stupňovať.

Jazdiť budete na strojoch Honda 500 CB, Suzuki SV650, Jawa 125 v závislosti na type kurzu. Pozrieť si ich možete v našej galérii.

Jedna jazda trvá 90 min. Jazdíme počas celého dňa. Radi sa prispôsobíme Vášmu časovému rozvrhu, lebo nám na Vás záleží!

"Naučíme Vás aj to, čo by už iní nestihli."

Podmienky kurzu

Vodičské oprávnenie skupiny AM možno udeliť len osobe staršej ako 15 rokov.

Vodičské oprávnenie podskupiny A1 možno udeliť len osobe staršej ako 16 rokov.

Vodičské oprávnenie skupiny A na vedenie vozidla s výkonom nepresahujúcim 25 kW alebo s pomerom výkon/hmotnosť nepresahujúcim 0, 16 kW/kg alebo vozidla s postranným vozíkom s pomerom výkon/hmotnosť nepresahujúcim 0, 16 kW/kg možno udeliť len osobe staršej ako 18 rokov.

Vodičské oprávnenie skupiny A na vedenie vozidla s výkonom presahujúcim 25 kW alebo s pomerom výkon/hmotnosť presahujúcim 0, 16 kW/kg alebo vozidla s postranným vozíkom s pomerom výkon/hmotnosť presahujúcim 0, 16 kW/kg možno udeliť len osobe staršej ako 21 rokov. Prihláste sa do kurzu ešte dnes.

Ak máte nejaké otázky, radi Vám ich zodpovieme. Kontaktujte nás.

menu
čo je u nás nové?


Miko Maro show / Extreme driving academy

Zažite kaskadérske automobilové kúsky na vlastnej koži!

Cena na skupinu B 550 €

Zrýchlený kurz (idndividuálny) - cena dohodou info na :0948/ 363 500


AUTOŠKOLA

Zuzana Takáčová ACTIVE

Strečnianska 11, 85105 Bratislava

Prev.:  Račianska 184 Bratislava

IČO: 43060356, DIČ: 1036113518

Mobil: 0948363500


 

 

Autoškola Mi-Ko Active na facebooku